Dojo etikette

Generelt og inden træning:


 • Dojo’en må ikke betrædes med sko. Skoene sættes i pæn orden på hylderne ved indgangen.

 • Når man træder ind i dojo’en bukker man respektfuldt og siger ”Osu”.

 • Det samme gør man inden man går ud. Og man bakker ud.

 • Man lader altid instruktører og højere graduerede komme ind eller ud først.

 • Man hilser altid på instruktørerne med et buk og "Osu” hvorefter instruktøren hilser tilbage.

 • I klubben tiltales instruktører med deres dan-grad. Assistenter tiltales med”Senpai”.

 • I klubben hilser alle karate folk på hinanden med ”Osu” i stedet for ”goddag” og ”farvel”. Laveste grad hilser først og højere grad svarer.

 • Ordet ”Osu” bruges også i dojo’en i stedet for ”ja” eller ”forstået”.

 • Både fingre- og tånegle skal altid være kortklippede for at undgå skader, når man træner sammen.

 • Man bør bestræbe sig på at holde sin dogi ren og optræde velsoigneret. Træn altid i en ren gi i dojo’en.

 • Husk at tage ure, ringe, smykker o.lign af inden træningen.

Til træning:

 • Når instruktøren kalder ”Yôi” stiller man sig op på række efter grad.

 • De højst gradueret skal altid stå længst til højre. Voksne grader foran junior af samme grad.

 • Når der bliver sagt ”Seiza” sætter man sig ned i meditationsstilling med hænderne knyttet i siden.

 • Når instruktøren siger ”Sosai ni rei”, bukker man for shinden ved først at sætte venstre hånd i gulvet og så højre. Med fingrene former man “kanku” (en diamant). Når man har bukket tages først højre, så venstre hånd tilbage i siden.

 • Når instruktøren har vendt sig mod eleverne, råber højest graduerede ”Mokuso”, og alle  lukker øjnene, trækker vejret dybt og roligt mens de forbereder sig på træningen. Ved ordene ”Mokuso yame” åbner man igen øjnene. Derefter æres instruktøren ved at højest graduerede råber ”Kaichou/Shihan/Sensei/Senpai ni rei” (efter dan-graden), hvorefter alle bukke for instruktøren med ”Osu”. Man bukker ved først at sætte venstre hånd i gulvet og så højre. Denne gang knyttede. Når man har bukket tages først højre, så venstre hånd tilbage i siden. Først når der bliver sagt ”Tatsu” rejser man sig op, og træningen vil begynde.

 • Kommer man for sent til timen, sætter man sig i ” Sieza” ved indgangen med ansigtet mod væggen indtil instruktøren inviterer eleven til at deltage, dette gøres af respekt for de andre elever så træningen forstyrres mindst muligt 

 • Ønsker man spørge om noget rækker man hånden op og venter til instruktøren giver en lov.

 • Skal man forlade dojo’en under selve timen spørger man først instruktøren om lov. Husk at bukke med “Osu” og bakke ud når du går ud, og bukke med “Osu” inden du går ind igen.

 • Kyokushin handler om at være fair overfor hinanden, og møde hinanden med respekt og venlighed.

 • Husk at hjælpe alle, der har brug for det.

 • Når man træner sammen to og to, bukker man først for hinanden med ”Osu”. Man afslutter også med at bukke for hinanden med “Osu”.

 • Man afslutter timen på samme måde, som man startede den. Man bukker dog en ekstra gang. Højest graduerede råber “Otagani rei” hvorefter alle bukker med ”Osu”. Med knyttede hænder sætter man først venstre hånd i gulvet og så højre. Når man har bukket tages først højre, så venstre hånd tilbage i siden. Derefter siger instruktøren “Domo arigato gozaimashita” (Mange tak for træning). Dette gentages af eleverne. Først når der bliver sagt ”Tatsu” rejser man sig op. og træningen er afsluttet.